Index   
  
 
Hem / Kommande möten / Styrelse / Stadgar / Möteshistorik
 
         
 
 
Göteborgs Juristklubb grundades 1888.
Klubben har till ändamål att bereda tillfälle till
ett närmare samliv mellan jurister
i Göteborgsregionen. Klubben har idag
c:a 600 medlemmar.

Klubben håller årligen fem sammankomster, till vilka externa föredragshållare bjuds in. Klubben strävar efter att anordna intressanta föredrag i aktuella rättsliga och samhällspolitiska ämnen. Vid sammankomsterna serveras en enklare supé.

Frågor rörande klubbens sammankomster hanteras av ordföranden och/eller klubbmästaren.
För information om nästa sammankomst, klicka på "Kommande möten".

Medlemskap kan sökas av jurister bosatta i Västra Götalands och Hallands län. Den årliga medlemsavgiften är för närvarande 100 kronor för jur. stud. och notarier respektive 300 kronor för yrkesverksamma jurister. 

Frågor angående betalning av medlems- eller deltagaravgift besvaras av klubbens kassör, advokaten Filip Malm, Advokatfirman Lindahl, e-mail: filip.malm@lindahl.se.

För övriga frågor kontakta ordföranden, advokaten Marcus Irajinia Berglie, Mannheimer Swartling Advokatbyrå,  e-mail: marcus.irajinia.berglie@msa.se.Som du säkert känner till så är Göteborgs Juristklubb något av en institution bland yrkesverksamma jurister i Göteborg. Klubben grundades redan 1888 och har allt sedan dess, genom att anordna intressanta föredrag i aktuella rättsliga och samhällspolitiska ämnen, bidragit till att höja kompetensen bland stadens jurister.

 

En förutsättning för att klubben ska kunna fortsätta sin verksamhet är emellertid att vi kan nå ut med inbjudningar m.m. till de evenemang, som vi anordnar. Vi hoppas givetvis kunna få din hjälp med att sprida våra inbjudningar i din organisation.

Vi ser därför gärna att vi erhåller namn och e-postadress till en eller flera eller flera mottagare i din organisation, som vi kan skicka våra inbjudningar till. Vår förhoppning är sedan att dessa mottagare hjälper till att sprida ut inbjudningarna via e-post till samtliga jurister i sina närverk.

Med vänlig hälsning

Styrelsen för Göteborgs Juristklubb


 
   
[Logga in]